preform

پریفرم

  • طراحی و ساخت قالبهای پریفرم و هاترانر از 6 گرم تا 900 گرم 
  • تعمیر انواع قالبهای پریفرم و هاترانرهای پریفرم از 8 کویت تا 96 کویت
به اشتراک گذاری بر روی facebook
Facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
Twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
LinkedIn
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
WhatsApp
به اشتراک گذاری بر روی print
Print
به اشتراک گذاری بر روی google
Google+
به اشتراک گذاری بر روی telegram
Telegram
به اشتراک گذاری بر روی email
Email
نوشته‌های تازه
فهرست