preform

پریفرم

  • طراحی و ساخت قالبهای پریفرم و هاترانر از 6 گرم تا 900 گرم 
  • تعمیر انواع قالبهای پریفرم و هاترانرهای پریفرم از 8 کویت تا 96 کویت
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on print
Print
Share on google
Google+
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
نوشته‌های تازه
فهرست